•  

    (+255) 774 862 002

  •  

    info@zie.go.tz

Viongozi Wetu

13Miaka

Ya uzoefu katika kutoa
huduma ya Mitaala

6657Walimu

Jumla ya walimu waliopatiwa
mafunzo ya mtaala mpya mwaka 2023

7760Walimu

Wanatarajiwa kuwapatia mafunzo
ya mtaala mpya mwaka 2024

1,222,756Vitabu

Vimechapishwa kwa ajili
ya matumizi ya walimu na wanafunzi katika mtaala mpya ulioanza 2023 vikiwemo vitabu kwa ajili ya walimu na wanafunzi wenye mahitaji maalumu (Nukta Nundu na Maandishi Makubwa)

Huduma Tunazotoa

Huduma zinazotolewa na Taasisi ya Elimu ya Zanzibar.

Mitaala

Kuishauri Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar juu ya mambo yanayohusiana na ukuzaji Mitaala ya Elimu ya Maandalizi, Msingi, Elimu ya Sekondari pamoja na Vyuo vya Ualimu

Tafiti

Kufanya tafiti za Elimu na Kuthibiti Ubora kwenye vifaa vya kufundishia na kujifunzia

-->

Kutoa Mafunzo

Kutoa Mafunzo kazini yanayohusiana na Mitaalana Vifaa vya Kufundishia na Kujifunzia

Vifaa vya Kufundishia

Kuratibu Utayarishaji wa Vifaa vya Kufundishia na Kujifunzia kwa walimu na wanafunzi

Washirika Wetu

Taasisi ya Elimu Zanzibar inafanya kazi zake kwa mashirikiano ya karibu na