Timu ya Usimamizi

 


Mkurugenzi Mtendaji

Mratibu Taasisi ya Elimu - Ofisi ya Pemba

Meneja Idara ya Mitaala
na Vifaa

Meneja Idara ya Utafita na Udhibiti Ubora

Meneja Idara Rasilimaliwatu na Mipango

Mkuu wa Kitengo cha Huduma za Kisheria

Mkuu wa Kitengo cha TEHAMA


Mkuu wa Kitengo cha Ukaguzi wa Ndani

Mkuu wa Kitengo cha Uhusiano na Mawasiliano ya Umma

Mkuu wa Kitengo cha Fedha na Uhasibu

Kaimu Mkuu wa Kitengo cha Ununuzi na Uondoshaji mali za Umma